Depoter i RJK

 I klubbens depoter opbevares dummier, skilte, armbind, præmieglas og andet som prøvelederen har brug for i forbindelse med afholdelse af prøver

Depot Øst 
dost@rjk.dk 

Jesper Jensen
Kirkebakkevej 9
4190 Munke Bjergby
Telefon 61 36 44 16

Depost Vest 
dvest@rjk.dk 
 

Irene Laursen
Oktobervej 71
8210 Aarhus V
Telefon 30 66 51 04

Depot for sekretariatet 
depotsekr@rjk.dk

 
Nanna Hansen
Gedehavevej 39
4230 Skælskør
Telefon 51 24 29 49