RJK's historie

I 1996 dannede en kreds af aktive jægere og hundefolk Retrievernes Jagthundeklub 

Idéen til oprettelsen af Retrievernes Jagthundeklub er udsprunget af ønsket om at bevare retrieverne som jagthunde i Danmark. Mange jagthunderacer er i dette århundrede blevet populære som familiehunde. Det er der i sig selv ikke noget galt i. Problemet opstår, når racen bliver så populær, at avlen styres af eksteriørkrav i stedet for krav til racens brugsegenskaber. Et problem, der var blevet aktuelt for retrieverne på det tidspunkt.

Jagtloven foreskriver, at der "skal medbringes egnet apporterende hund", hvilket stiller krav til at retrieverne fortsat udvikles til at være jægerens tro tjener på jagten.

Jagthundeavlen skal styres af jægerne med højeste prioritet på de jagtlige egenskaber hos retrieverne.

RJK blev stiftet for at have en jagthundeklub der sikrer, at de jagtlige egenskaber altid prioriteres højere end eksteriøret, men stadig sikrer mental og fysisk sundhed i avlen.

RJK's formål er:

  • At bevare og udvikle retrieveren som apporterende jagthund i Danmark. 
  • Endvidere har R.J.K. som formål at sikre, at retrieverens jagtlige egenskaber altid prioriteres højere i avlen end eksteriøret. Således skal fastholdelse af typen ske ud fra en vurdering af temperements og brugsmæssige egenskaber.

Til sikring af formålet er det RJKs opgave:

  • at afholde jagtprøver i jagtsæsonen, der sikrer en fair afprøvning af de temperements og brugsmæssige egenskaber.
  • at afholde prøver udenfor jagtsæsonen, der i deres afvikling i videst muligt omfang skal ligne jagt.
  • at tilbyde medlemmerne træninger lokalt med det formål at udvikle en god jagthund, der kan deltage på RJKs prøver, og som kan fungere optimalt på jagt.
  • at udgive et medlemsblad og/eller en hjemmeside, der i  udkomstfrekvens afspejler aktivitetsniveauet, og hvis formål er løbende at holde medlemmerne orienteret om planlagte aktiviteter.

Bliv medlem af Retrievernes Jagthundeklub