Apporteringsprøve

Apporteringsprøven er officiel og stambogsførende.
Her gennemgår man hele prøveforløbet, før dommeren kommer med evt. kritik og vejledning. Under selve afprøvningen, vil man selvfølgelig kunne stille spørgsmål, hvis man er i tvivl om noget, og dommere vil vejlede så godt som muligt for at undgå misforståelser, men evt. gode råd og træningsvejledning vil ikke forekomme før afprøvningen er slut, og man har fået "dommen" bestået eller ikke bestået.

Prisen for at tiltage i apporteringsprøve er kr. 300,- Tilmelding til apporteringsprøve kan kun foregå via RJKs hjemmeside og tilmeldingsfristen er 14 dage før prøvens afholdelse. Efter tilmeldingsfristens udløb kan du på hjemmesiden se hvilket startnummer du har fået og du kan udprintet kataloget for prøven.

Apporteringsemnerne på apporteringsprøve er dummyer.  

Almindelige regler for Apporteringsprøve (Udrag fra workingtestreglementet).

Det fastsatte anmeldelsesgebyr betales via hjemmesiden samtidig med tilmelding. 

For at kunne deltage på RJK's apporteringsprøver skal hunden være mindst 10 måneder gammel og stambogsført i DKK eller anden klub/organisation anderkendt af RJK.

En hund kan kun gå op til prøve én gang samme dag.

Føreren må ikke være i besiddelse af stok, pisk eller lignende under prøven. Når line og halsbånd er aftaget ved prøvens start, må føreren ikke være i synlig besiddelse af disse under resten af prøven.

Ved bedømmelsen tages der hensyn til hundens opførsel og temperament. En forkuet og/eller aggressiv hund kan ikke bedømmes.

Løbske tæver kan ikke deltage.

Apporteringsprøvens form og indhold.

Apporteringsprøven bedømmes som en kvalitetsbedømmelse, hvor der lægges vægt på hundens naturlige evner og anlæg samt træningsmæssige standard, herunder vilje til samarbejde med fører. Der gives "bestået" eller "ikke bestået".

Hundene deltager og bedømmes enkeltvis.

Der anvendes dummyer apporteringsemner.

Hunden afprøves i følgende discipliner:

 1. Landmarkering.
  Enkeltmarkering på land. Dummyen skal være synlig på vej mod nedfaldsstedet. Største afstand ca. 30 meter. Der afgives skud.

 2. Vandmarkering.
  Enkeltmarkering på svømme dybt vand. Fuglens nedfaldssted skal være syligt for hunden. Største afstand ca. 30 meter. Der afgives skud.

 3. Retningsbestemt søg. I et område på ca. 15x15 meter udlægges blindt 3 dummyer, der afgives skud mens hund og fører ser det. Området skal ligge ca. 20 meter fra, hvor hunden sendes. Det forventes at hunden apportere mindst 2 dummyer.

 4. Dirigering.
  Dirigering på land. Føreren skal demonstrere, at hunden er dirigerbar og stoplydig - i hånd. Afstand ca. 30 meter.

 5. Grunddressur.
  Igennem hele prøveforløbet er hunden ukoblet og skal "gå fri ved fod", være rolig, være i hånd, kun apportere på førers kommando samt aflevere villigt til hånd.

 6. +points.
  Grunddressur i orden, spontanitet i apporteringsarbejde, energisk søg, vandpassion, fart og stil.

For at bestå skal hunden gennemføre alle punkter a. - e. tilfredsstillende.

Prøveoplægget skal godkendes af dommeren.

Bliv ikke skræmt hvis det ikke lykkes første gang, selv erfarne og rutinerede hundeførere oplever jævnligt den lidet eftertragtede bedømmelse "ikke bestået". Der er ikke andet at gøre end at træne endnu mere, og få rettet fejlene.