Persondatapolitik for Retrievernes Jagthundklub (RJK)

Opdateret den 8. juli 2020

Formålet med RJK´s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, anvender og beskytter personoplysninger.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Hvilke personoplysninger indsamler og registrerer RJK 

 • Medlemskab:

 • Vi behandler følgende personoplysninger:
  Kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Trænere, dommere og valgte tillidsfolk i øvrigt:

 • Vi behandler følgende personoplysninger:
  Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • Retrievernes Jagthundeklub afkræver ikke CPR-numre eller andre personfølsomme oplysninger.

RJK har brug for kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon og e-mail) på alle medlemmer for at kunne:

 • Administrere medlemskab, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.- Levere målrettet information i forbindelse med prøvekataloger.
 • Information om klubbens trænere og træningssteder.
 • Udøvelse af aktivitet, herunder udfærdigelse af programmer, resultatlister m.v. 
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling / urafstemning.
 • Udsendelse af nyhedsbrev på mail 
 • Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter

Billeder:

Ved deltagelse i foreningens arrangementer kan der blive taget situationsbilleder, der viser en konkret aktivitet eller situation. Ved deltagelse i foreningens aktiviteter acceptere du at medvirke på disse billedere, som bringes på klubbens hjemmeside og sociale medier.   

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

E-mail korrespondance

RJK fører et Outlook e-mailarkiv over de e-mails, som RJK modtager på de mailadresser der slutter på @rjk.dk og afsendte @rjk.dk mails i e-mail arkivet. Mails slettes løbende 5 år efter modtagelsen eller afsendelsen.

Hvem videregiver RJK personoplysninger til?

RJKs medlemmer har ikke adgang til oplysninger om andre medlemmer ud over dem der oplyses på hjemmesiden og i forbindelse med prøvekataloger og resultatlister Prøveresultater på hunden offentliggøres på internettet. Navn og telefonnummer på hundens ejer/fører anføres i kataloger og på resultatlister.

Formålet med offentliggørelse prøveresultater for andre end medlemmer er, at det skal være muligt for opdrættere og andre hundeejere at finde egnede avlspartnere på baggrund af prøveresultater, selvom de ikke er medlemmer af RJK.

 • RJK videregiver oplysninger om navne på hunde og ejer/fører samt på dommere til Dansk Kennelklub i forbindelse med registrering af prøveresultater.
 • RJK videregiver personoplysninger til Dansk Kennelklub, når en hundeejer ansøger om registrering af titler. Det vil alene ske på baggrund af en ansøgning fra hundeejeren.
 • RJK videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke

Hvordan indsamler RJK personoplysninger?

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med din indmeldelse i RJK eller indtaster i forbindelse med tilmelding til prøver, bestilling af vare eller tjenesteydelser på hjemmesiden, indsamler RJK også personoplysninger om hvalpekøbere hos den opdrætter, der har solgt hunden.

Sikkerhed

 • RJK har implementeret tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger.
 • RJK opbevarer og transmitterer ikke personoplysninger krypteret. Alle persondata er dog beskyttet bag firewall. Ved betalinger med betalingskort, sendes kortoplysninger krypteret til vores betalingsudbyder. RJK har derfor ikke adgang til kontooplysninger

Links

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra RJKs.

Opdatering af oplysninger

Du kan opdatere dine oplysninger ved at logge på din medlemsprofil på "Mit RJK" på hjemmesiden www.rjk.dk eller kontakte RJK telefonisk på telefon +45 25 71 08 18 eller på e-mail: sekr@rjk.dk

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Data-tilsynet   

Revidering af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Kontakt RJK

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger eller dit forhold til RJK i øvrigt, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til:

Retrievernes Jagthundeklub
Holbækvej 32
4400 Kalundborg
Tlf. +45 25 71 08 18
E-mail: sekr@jk.dk  
www.rjk.dk